گفتن بیماری به خواستگار ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۰۷ بازدید

اگر من بدانم که احتمال بچه دار شدنم کم است و یا اصلاً وجود ندارد، آیا مى توانم این موضوع را از خواستگارانم مخفى کنم و آیا این ظلمى در حق آنان نیست؟

از نظر شرعى و فقهى در چنین صورتى ضرورتى ندارد آن را به خواستگار خود بگوید بلکه مى تواند موضوع را از خواستگاران خود مخفى نگه دارد و آن را بیان نکند. چنین مشکلى حتى از موارد فسخ عقد نکاح نیز نمى شود و برفرض هم از آن موارد باشد، با اطلاع یافتن شوهر از آن نقص، حق فسخ دارد و از آن استفاده خواهد کرد.اما آنچه که شاید بیشتر مورد توجه است از نظر اجتماعى و زمینه سازى براى تشکیل یک خانواده سالم و بدون دردسر است. در این صورت دخترخانم بهتر است براى تداوم آن عقد و تقاضاى ازدواج و حفظ آبروى خانوادگى و اجتماعى، چنین موضوعى را به آقاپسر یا خانواده وى بگوید و جلوى برخى مشکلات و بگومگوها را بگیرد.
به عبارت دیگر عقل اجتماعى ایجاب مى کند قبل از رسمیت یافتن چنین مشکلاتى، موانعى را که برخى افراد براى آن اهمیت زیادى قائل هستند و شاید هدف اصلى خود قرار داده اند و به تولید و تکثیر نسل بیش از هر چیز دیگرى مى اندیشند و مى خواهند در همان اوان ازدواج به فرزند خود دسترسى پیدا کنند و بهاى زیادى براى آن قائل مى شوند؛ به خانواده داماد و خود داماد بگویند تا اگر حساسیت شان در این زمینه زیاد است از پیگرى کار منصرف مى شوند و در غیر این صورت و داشتن روحیه انعطاف و تناسب داشتن با ویژگى هاى جسمانى و روانى آقاپسر یا به امید حل آن مشکل و کمک گرفتن از روش هاى درمانى یا صبر کردن در برابر چنین مشکلاتى، امکان فراهم شدن زمینه هاى ازدواج را پیش بینى کرده و اقدام به عمل و پیگیرى مى کنند، زیرا برخى از این نوع بیمارى ها یا نقص ها قابل درمان و یا با برخى راهکارها قابل حل شدن است. همچنین برخى افراد به چنین وضعیتى رضایت دارند و به دنبال چنین افرادى مى گردند. پس بیان این ضعف یا نقص حتى در صورتى که یقین به آن دارید، نباید نگرانى زیادى را ایجاد کرده یا از پیدا شدن همسرى متناسب با خود مأیوس شوید؛ زیرا برخى افراد حاضرند با چنین وضعیتى که از طرف مقابل اطلاع دارند، ازدواج کنند و ثانیا چه بسا این بیمارى یا نقص با روش هاى جدید پزشکى و درمانى، حل شده و برطرف شود و از همه بالاتر آن که لطف حضرت حق تعالى شامل مى شود و از تأثیر دعا و غیرطبیعى و ماورائى مأیوس نباشید و نمونه هاى فراوان آن را خودتان نیز مشاهده کرده اید یا شنیده اید.
بنابراین پس از انجام مراسم خواستگارى در پایان آخرین مراحل و پیش بینى داشتن روحیه انعطاف از طرف مقابل، موضوع را با بیان ساده و لطیف و برجسته نکردن آن به خواستگار بگویید تا در صورت تمایل و ایجاد رابطه عاطفى و آشنایى با خانواده محترمتان به روند ازدواج کمک شود تا با طرح مشکل در اولین مراحل یا با بزرگ جلوه دادن آن یا غیرقابل حل بودن آن در دور کردن و فاصله گرفتن از ازدواج کمک شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید