کفاره اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۷۰۷ بازدید

در صورتى که شخص در روز سوم اعتکاف مستحبى، مریض شود و یا اضطرارى پیش آید، مى تواند اعتکاف را به هم زند؟ آیا در این صورت کفاره دارد؟

همه مراجع: در صورتى که معذور از گرفتن روزه باشد، اعتکاف باطل مى شود؛ ولى کفاره ندارد[ العروة الوثقى، ج 2، الاعتکاف، م شروط الاعتکاف، الرابع و م 19 و احکام الاعتکاف، م 9.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.