کارت دیگران ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۳۵۱ بازدید

اگر کسى دانشجوى دانشگاه نباشد و با رضایت دوستش به جاى دوستش با کارت دانشگاه به اعتکاف برود اشکالى دارد؟

همه مراجع: نمى تواند برود و اشکال دارد.[ دفتر: همه مراجع.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.