پیشینه اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۱۲۴۵ بازدید

چرا در عصر ما اعتکاف در ماه رجب انجام مى گیرد در حالى که روایات فضیلت زمان اعتکاف را منحصر در ماه رمضان برشمرده است؟

تردیدى نیست که در هر زمانى که روزه صحیح باشد، اعتکاف نیز صحیح است؛ ولى از متون دین استفاده مى شود که بهترین زمان براى انجام آن، ماه رمضان به ویژه دهه آخر آن است. اعتکاف در ماه رجب، هر چند در متون دینى به صورت صریح و روشن یافت نمى شود، اما در برخى روایات آمده «برآورده کردن نیاز برادر مؤمن بهتر است از دو ماه روزه پى در پى در مسجدالحرام و دو ماه اعتکاف در آن مکان مقدس».[ ر.ک: وسایل الشیعه، ج 10، ابواب الاعتکاف، باب 12.]
در این حدیث به طور ضمنى اعتکاف در ماه هاى حرام از جمله ماه رجب، یادآورى شده است. افزون بر آن، خصوص ایام البیض ماه رجب سفارش فراوان به روزه داشتن، دعا کردن و برآورده شدن حاجات و مانند آن شده است و شاید این امر نیز باعث اهمیت اعتکاف در ماه رجب گردیده است، لذا این گفته برخى نویسندگان که در خصوص ماه رجب روایتى یافت نشده، صحیح به نظر نمى رسد.[ اعتکاف عبادتى کامل، ص 65.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.