پرداخت قوت غالب ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۵۸ بازدید

قیمت برنج برای پرداخت فطریه چند است؟

پرداخت قوت غالب لازم نیست ، مستحب است .مقام معظم رهبری مبلغ 150هزار تومان برای قوت غالب برنج سال 1401اعلان کرده اند ،آیت الله سیستانی برمبنای برنج ایرانی 225هزارتومان برای هرنفر،و60هزارتومان برنج خارجی ،آیت الله مکارم هرنفر 150هزارتومان برای قوت غالب برنج تعیین کرده اند.آیت الله نوری 150هزار تومان ،آیت الله وحید 140هزارتومان،آیت الله شبیری زنجانی ،برنج ایرانی 250هزارپاکستانی 110هزار هندی 75هزارتومان به عنوان قوت غالب محاسبه نموده اند.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.