وضو و غسل مستحبى ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۰۷ بازدید

خارج شدن معتکف از مسجد براى گرفتن وضو و غسل مستحبى چه حکمى دارد؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: اشکال ندارد[ امام و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 1، الاعتکاف، م 30؛ صافى، هدایه العباد، ج 1، م 1412؛ بهجت، وسیله النجاة، ج 1، 1203 و دفتر: خامنه اى.].
آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست[ نورى و مکارم، تعلیقات على العروة، ج 1، الاعتکاف، م 30؛ تبریزى، وحید و سیستانى، منهاج الصالحین، الاعتکاف، السادس.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.