وضو هنگام اذان ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۲۸ بازدید

آیا در هر سه روز اعتکاف باید هنگام اذان صبح در مسجد بود مثلاً اگر روز دوم یا سوم هنگام اذان در وضو خانه باشیم آیا اعتکاف صحیح است؟

همه مراجع: در روز اول باید قبل از اذان خود را به مسجد برساند و اگر در وضوخانه بیرون مسجد باشد اعتکاف او باطل است. ولى بعد از آن اگر به مقدار ضرورت بیرون مسجد باشد ضررى به اعتکاف نمى زند.[ صافى، سایت، احکام اعتکاف و دفتر: همه مراجع.]
تبصره. اگر وضوخانه شلوغ باشد زمان خروج از مسجد نباید طولانى شود و معتکفان مى توانند در مسجد نوبت انتظار داشته باشند مگر در موارد ضرورت.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.