نیت قضاى روزه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۱۱۹ بازدید

شخصى از سال گذشته و از سال جارى روزه قضایى دارد، آیا هنگام قضا کردن لازم است تعیین کند که روزه سال قبل یا سال جارى است؟

همه مراجع: شخصى که چند سال روزه قضایى دارد، هنگام قضا کردن مى‌تواند این‌گونه نیت کند که روزه‌هایى را برعهده من است قضا مى‌کنم و لازم نیست تعیین کند که روزه کدام سال است و قضاى هر کدام را که اول بگیرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد قضاى رمضان آخر را بگیرد و اگر رمضان آخر را نگیرد کفاره تأخیر دارد.[ امام ، توضیح‌المسائل، م 1698، باید رمضان آخر را بگیرد؛ توضیح المسائل، صافى، م 1707؛ سیستانى، م 1668؛ نورى، م 1695 احتیاط مستحب اول قضاى رمضان آخر را بگیرد؛ فاضل، استفتاآت، ج 2، بخش روزه، س 403؛ سیستانى، توضیح‌المسائل، م 1669؛ امام، تحریرالوسیله، بخش قضاء روزه رمضان، م 5.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید