نماز باچادر مشکی ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ - ۷۶ بازدید

سلام با چادر مشکی نماز خواندن اشکالی داره؟

نماز خواندن با چادر مشکی هیچ اشکالی ندارد و کراهتی که برای پوشیدن لباس سیاه گفته شده 3 مورد از این کراهت استثنا شده که یکی همین چادربرای خانم ها و عبا برای مردان است پوشیدن لباس سیاه، بویژه در نماز مکروه است. کفش، کسا (عبا، چادر و مانند آن) و عمامه از این حکم استثنا شده است. (مستمسک العروة، ج5، ص411)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.