ناتوانى پرداخت کفّاره ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۰۴۷ بازدید

اگر پرداخت کفّاره روزه براى شخصى که روزه‌اش را به طور عمد افطار کرده، ممکن نباشد(یعنى به واسطه بیمارى نمى‌تواند روزه بگیرد و از نظر مالى هم توانایى ندارد)، تکلیفش چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزى، خامنه‌اى، صافى و وحید): هر مقدار که توانایى دارد، به فقیر مّد طعام بدهد و اگر از دادن این مقدار نیز عاجز است، باید حداقل با گفتن یک بار «استغفر اللّه‌»، استغفار کند.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1660.]
آیات عظام تبریزى و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید هر مقدار که توانایى دارد، به فقیر مدّ طعام بدهد و استغفار کند و اگر از دادن این مقدار نیز عاجز است، باید حداقل با گفتن یک بار «استغفر اللّه‌»، استغفار کند.[ تبریزى، توضیح‌المسائل مراجع، م 1660؛ وحید، توضیح‌المسائل، م 1668.]
آیت‌الله خامنه‌اى: باید هر مقدار که توانایى دارد، به فقیر مدّ طعام بدهد و بنابر احتیاط استغفار نیز بکند و اگر از دادن این مقدار نیز عاجز است، باید حداقل به گفتن یک بار «استغفر اللّه‌»، استغفار کند.[ خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاآت، س 811.]
آیت‌الله صافى: هر مقدار که توانایى دارد، به فقیر مدّ طعام بدهد و استغفار کند و اگر از دادن این مقدار نیز عاجز است، باید حداقل با گفتن یک بار «استغفر اللّه‌»، استغفار کند.[ صافى، توضیح‌المسائل مراجع، م 1660.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید