معیار انتخاب ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۷۲ بازدید

براى شروع به ازدواج (از زمان قبل خواستگارى) باید چه اقداماتى را انجام دهم و چه طور خود را آماده کنم تا در زندگى موفق شوم؟

لازم است بدانیم که؛ ازدواج یکى از مهم ترین حوادث زندگى است و نقش بسیار زیادى در همه ابعاد زندگى انسان دارد بنابراین موفقیت در امر ازدواج باعث موفقیت در جنبه هاى دیگر زندگى نیز مى شود و ناکامى در ازدواج و یا شکست در ازدواج موجب مشکلات جدى در سایر مسائل مربوط به زندگى مى شود. علاوه بر آمادگى جنسى - عاطفى ویژگى هاى دیگرى نیز لازم است که فرد از هر جهت آماده ازدواج باشد:1. رشد عقلى؛ یعنى دختر و پسر لازم است درک صحیحى از ازدواج و زندگى مشترک داشته باشند و ازدواج را صرفا در مسائل جنسى خلاصه نکنند.
2. تناسب جسمى و سنى؛ پسر و دختر خوب است از جهت جسمى مانند: قد و هیکل و از جهت اختلاف سنى حدود 2 تا 6 با یکدیگر تناسب داشته باشند. البته با توجه به شرایط و امتیازات دیگر این ویژگى ها قابل تعدیل است.
3. رشد اجتماعى؛ زیرا اولین بنیان اجتماعى خانواده است و از این رو زوجین باید درک اجتماعى لازم را براى تشکیل این واحد اجتماعى مقدس داشته باشند.
4. شناخت لازم از زندگى مشترک؛ زیرا زندگى ابعاد گوناگونى مانند: بُعد اجتماعى، اقتصادى، عاطفى، فرهنگى و خانوادگى دارد و علاوه بر این زندگى مشترک فراز و نشیب هایى دارد و فرد باید خودش را آماده پذیرش این مسائل کند. همین طور فرد باید به این بلوغ فکرى رسیده باشد که انسان ها با هم متفاوتند و توقع نداشته باشد که همسرش و خانواده او 100 درصد مطابق میل او باشند کما این که او و خانواده اش نیز 100درصد مطابق میل همسر نیستند. درک وجود تفاوت هاى فردى نقش بسیار مؤثرى در تعامل و سازگارى زوجین دارد. البته احراز این شرایط نسبى است و لازم نیست که انسان در این ابعاد 100د درصد رشد یافته باشد همین که توجه به این مسائل زندگى داشته باشد کافى است و بعد از ازدواج نیز به تدریج تجربه کسب مى کند و خودش را 100درصد آماده یک زندگى مشترک مى کند. بنابراین آمادگى جنسى - عاطفى و رشد عقلى و اجتماعى و توجه به تفاوت هاى فردى از شرایط لازم براى ازدواج است.
5. مشورت با افراد باتجربه؛ با افراد با تجربه، دلسوز و مورد اعتمادتان در این مورد مشورت کنید و از تجارب آنها (موفقیت ها و شکست هاى آنها) استفاده کنید. مطمئنا شکست ها و یا عدم موفقیت هاى آنان را مى توانید فراروى خود قرار دهید تا مجددا شما تجربه نکنید تا دچار حسرت و خسران شوید البته بهترین افرادى که در این زمینه مى توانند به شما کمک کنند در درجه اول والدین شما هستند.
گفتنى است که بسیارى از معیارها و ملاک هایى که باید مورد توجه قرار داد و در فرد مورد نظر دنبال مى کنیم، چه بسا در مرحله تحقیق و انتخاب نتوانیم خوب تشخیص و یا گزینش کنیم. زیرا برخى از آنها دست نایافتنى است و على رغم دقت هاى زیاد مخفى مى ماند و یا فرد مورد نظر از تمام آن ویژگى ها به شکل کامل دارا نیست زیرا که انسان ناقص است و در زمینه اى یا زمینه هاى مختلف ضعف و کمبود دارد همان طور که خود انسان دچار نقص و ضعف هایى است و باید به طور نسبى در یک جمع بندى کلى به یک انتخاب دست زد و نباید انتظار داشت فرد مورد نظر از تمام معیارهاى مورد نظر آن هم به شکل کامل و تمام برخوردار باشد. پس باید انعطاف به خرج داد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.