معامله در اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۰۲ بازدید

خرید و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براى معتکف چه حکمى دارد؟

همه مراجع: خرید و فروش غیرضرورى جایز نیست[ العروة الوثقى، ج 2، احکام الاعتکاف، الرابع.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.