مضطربه و خون کمتر از ده روز ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ - ۲۰۴۴ بازدید

T}همه مراجع: {Tهمه اش حیض محسوب مى شود.V} نورى و فاضل، تعلیقات على العروه، ج ۱، احکام الحیض، م ۲۳ ؛ وحید، سیستانى و تبریزى، منهاج الصالحین، م ۲۲۰.امام، تحریر الوسیله، ج ۱، غسل الحیض، م ۱۸؛ صافى، هدایة العباد، ج ۱، غسل الحیض، م ۲۳۸ مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۴۹۴ و دفتر: خامنه اى.{V (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۵۴/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع:

همه اش حیض محسوب مى شود. نورى و فاضل، تعلیقات على العروه، ج 1، احکام الحیض، م 23 ؛ وحید، سیستانى و تبریزى، منهاج الصالحین، م 220.امام، تحریر الوسیله، ج 1، غسل الحیض، م 18؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، غسل الحیض، م 238 مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 494 و دفتر: خامنه اى. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 54/500032)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید