محرمات اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۳۶۰ بازدید

محرمات اعتکاف کدام است؟

محرمات اعتکاف عبارت است از:
1. امور جنسى و شهوت انگیز، مانند: بوسه، لمس و آمیزش.
2. خرید و فروش غیرضرورى.
3. استمنا (بنابر احتیاط واجب).
4. بوییدن عطر و گیاهان خوشبو به قصد لذت بردن.
5. مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل.
6. سایر انواع تجارت؛ مثل: صلح، اجاره و... (بنا بر احتیاط واجب).

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.