مبطلات اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۱۶۷۸ بازدید

انجام دادن چه کارهایى، اعتکاف را باطل مى کند؟

آیات عظام امام، خامنه اى و فاضل: هر کارى که مبطل روزه است و نیز تماس و آمیزش (هرچند در شب باشد)، اعتکاف را باطل مى سازد و بنابر احتیاط واجب، انجام دادن سایر محرمات اعتکاف نیز مبطل اعتکاف است[ امام و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 2، احکام الاعتکاف م 3 و دفتر: خامنه اى.].
آیات عظام بهجت و صافى: هر کارى که مبطل روزه است و نیز آمیزش (هرچند در شب باشد) اعتکاف را باطل مى سازد و بنابر احتیاط واجب، انجام دادن محرمات اعتکاف نیز مبطل اعتکاف است[ صافى، هدایه العباد، ج 1، م 1423 و بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1210.].
آیت‌الله تبریزى: هر کارى که مبطل روزه است، اعتکاف را نیز باطل مى سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتکاف - به جز آمیزش - مبطل اعتکاف نیست[ تبریزى، منهاج الصالحین، الاعتکاف، م 1080.].
آیات عظام سیستانى، مکارم، نورى و وحید: انجام دادن محرمات اعتکاف و هر کارى که مبطل روزه است، اعتکاف را باطل مى سازد[ نورى و مکارم، تعلیقات على العروة، ج 2، احکام الاعتکاف م 3 ؛ سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، الاعتکاف، م 1080 و دفتر: خامنه اى.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.