لشکر امام زمان علیه السلام ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ - ۱۰۵ بازدید

لشکر امام زمان علیه السلام امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: «ثم لایخرج من مکه حتى یکون فى مثل الحلقه.»
قال الراوی: فما الحلقه؟
قال علیه السلام: «عشره آلاف.»
«در حالى از مکه خارج مى گردد که حلقه اى به دور اوست.»
راوى گفت: حلقه چیست؟
فرمود: «حلقه اى که شامل ده هزار نفر مى شود.»(۱)
از امام صادق علیه السلام سوال گردید: کم یخرج مع القایم؟
فانهم یقولون: «انه یخرج معه مثل عده اهل بدر، ثلاث مایه و ثلاثه عشر رجلا؟ فقال علیه السلام: «ما یخرج الا فی اولی قوه و ما یکون اولو قوه اقل من عشره آلاف.»
چند نفر همراه امام زمان علیه السلام قیام مى کنند؟

لشکر امام زمان علیه السلام امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: «ثم لایخرج من مکه حتى یکون فى مثل الحلقه.»
قال الراوی: فما الحلقه؟
قال علیه السلام: «عشره آلاف.»
«در حالى از مکه خارج مى گردد که حلقه اى به دور اوست.»
راوى گفت: حلقه چیست؟
فرمود: «حلقه اى که شامل ده هزار نفر مى شود.»(1)
از امام صادق علیه السلام سوال گردید: کم یخرج مع القایم؟
فانهم یقولون: «انه یخرج معه مثل عده اهل بدر، ثلاث مایه و ثلاثه عشر رجلا؟ فقال علیه السلام: «ما یخرج الا فی اولی قوه و ما یکون اولو قوه اقل من عشره آلاف.»
چند نفر همراه امام زمان علیه السلام قیام مى کنند؟
فرمود: «به تعداد اهل بدر که سیصد و سیزده نفر بودند.»
سپس فرمود:«او همراه با قدرت قیام مى کند و قدرت و نیرویش، کمتر از ده هزار نفر نمى باشد.»(2)
در منابع موجود نزد ما، توضیحى درباره حلقه، جز این که ده هزار نفر مى باشد، وجود ندارد؛ آنان لشکرى هستند که از ایمانى فروان و عقیده اى کامل و راسخ برخوردارند؛ ولى امتیاز و برترى نسبت به آن سیصدوسیزده نفر ندارند، جز این که در مکه به امام علیه السلام ملحق مى شوند و تحت لواى ایشان در مى آیند.
امام زمان علیه السلام از مکه و با این لشکر قدرتمند، ظهور مى کند و طبیعى است که میلیون ها نفر در میانه راه و در هنگام اقامت در کوفه به این لشکر مى پیوندند؛ بر این اساس، ما نمى توانیم تعداد و کثرت لشکر امام زمان علیه السلام را حدس بزنیم؛ ولى مى توانیم بگوییم هر مردى که ایمان به امام زمان علیه السلام داشته باشد و قادر به حمل سلاح باشد از سربازان ایشان مى شود و وقتى امام علیه السلام، دستور صادر نماید، تمام مردم براى لبیک به نداى امام علیه السلام و تنفیذ اوامر ایشان از یکدیگر سبقت مى گیرند که در آینده در این باره صحبت خواهیم نمود.
پی نوشت ها:
1) بحار؛ مجلسى؛ ج 52، ص 307؛ باب خروج و آنچه به وقوع مى پیوندد.
2) بحار؛ مجلسى؛ ج 52، ص 323.
سید محمد کاظم قزوینى موسوى

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید