قرص جلوگیری از عادت ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ - ۱۷۲۰ بازدید

T}همه مراجع: {Tتا هنگامى که از رحم خون بیرون نیاید، پاک است و باید عبادت خود را به جا آورد.V} امام، استفتاءات، ج ۱، س ۳۹ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۵۶۳ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۵۱۲ ؛ دفتر: همه مراجع.{V (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۱۱۴/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع:

تا هنگامى که از رحم خون بیرون نیاید، پاک است و باید عبادت خود را به جا آورد. امام، استفتاءات، ج 1، س 39 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 563 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 512 ؛ دفتر: همه مراجع. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 114/500032)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید