فلسفه مکروهات آمیزش ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ - ۱۰۱ بازدید

سلام در بسیاری از روایت دیدم که مثلا یک مسیله ی ساده را خیلی بزرگ نشان می دهند یا اینکه گفته می شود که این کار را یکنید مثلا باعث بدبختی می شود. خیلی از اینا نادرسته مانند قضیه مستحبات و مکره های در رابطه جنسی. مثلا حرف زدن در رابطه جنسی باعث لال شدن بچه می شود یا اینکه مثلا ایستاده رابطه جنسی داشتن باعث ضعف بچه می شود و . خیلی از اینا امتحان شده و نادرسته. مثلا خیلی بودن که ایستاده رابطه داشته اند و مشکلی پیش نیامده. یا اینکه ایستاده شلوار پوشیدن. ایستاده شلوار پوشیدن واقعا مشکلی ندارد و مثلا باعث فقر نمی شود.
ممنون می شوم که جواب دهید.

احکام اسلام تابع مصالح ومفاسدی است که از جانب خداوند علیم وحکیم صادر میشودودر بسیاری از موارد عقل ضعیف ما قادر بر درک ان نمی باشدوماباید تسلیم ان باشیم، ازکجا اینطور قاطع حکم می کنید آمار همه رادارید ،اینها هشدارهائی است که رعایت ان مفید است معلولیت های جسمی وحرکتی را که دراثر عدم رعایت این امورحاصل می شود، اهمیت بدهیم ،هرکدام ازمکروهات حکمتی دارد مثلاٌایستاده شلوار پوشیدن، ممکن است درحال شلوار پوشیدن به زمین بخورد ومشکلی پیش بیاید،درمورد مسائل آمیزشی مخصوصاٌ درهنگام نزدیکی بقصد بچه دار شدن باید احتیاط شود چون یک درصد احتمال بوجود آمدن فرزند معلول که تا اخر خود برای خود وخانواده زحمت ایجاد می کند ،قابل توجه است. بیشتر اینها مربوط به حالت دخول درنزدیکی است نه هنگام معاشقه که کلماتی رد وبدل می شود ،بدون علم نمی شود قضاوت کرد ،ایستاده نزدیکی کردن هم مقصود روشن است که چه موقع مقصود است.بدیهی است درحال ایستاده توان کم می شود واثر گذار است برای خداوند که نفع وضرر ندارد به نفع ماست که اینها را رعایت کنیم ،فرصت نیست تا همه مطالب گفته شود .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید