فروش کلیه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ - ۶۷ بازدید

سلام
آیافروش کلیه ب نیت حفظ جان دیگران و با پولش کارخیر کردن جایز است؟

برخی از فقها فروش آن را جایز و برخی دیگر باطل می دانند .لذا اگر کسی بخواهد کلیه خود را بدهد در صورتی که برای خودش ضرر قابل توجه نداشته باشد پول را برای اجازه برداشتن بگیرد نه قیمت کلیه .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید