غیبت در اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۳۷۶ بازدید

در هنگام اعتکاف اگر در جمع معتکفین غیبت شخصى شود آیا اعتکاف باطل مى شود؟

همه مراجع: غیبت کردن مبطل اعتکاف نیست ولى از ثواب و پاداش اعتکاف مى کاهد و بهتر است مؤمنین در جمیع احوال از غیبت که گناهى بزرگ به شمار مى آید بپرهیزند.[ دفتر: همه مراجع.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.