غسل نکردن مستحاضه ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ - ۲۲۶۶ بازدید

غسل نکردن مستحاضه

آیات عظام امام، بهجت، فاضل، نورى و وحید:

اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است به جا نیاورد، روزه اش باطل مى شود و بنابر احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد. توضیح المسائل مراجع، م 418؛ وحید، توضیح المسائل، م 424؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 300 و دفتر: خامنه اى.

آیات عظام تبریزى و مکارم:

اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل مى شود و نیز باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد. توضیح المسائل مراجع، م 418

آیةاللَّه سیستانى:

اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است به جا نیاورد، بنابر فتواى مشهور فقها روزه اش باطل مى شود. و نیز باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد. توضیح المسائل مراجع، م 418

آیةاللَّه صافى:

اگر در روز غسل هایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، به جا نیاورد، روزه اش باطل مى شود و بنابر احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشاى شب قبل و شب بعد فرداى آن را که مى خواهد روزه بگیرد، به جا آورد. توضیح المسائل مراجع، م 418 (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 217/500032)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.




حاصل جمع را در کادر وارد کنید