عوامل اجرایى ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۶۷ بازدید

آیا عوامل اجرایى اعتکاف مى توانند جهت فراهم کردن (افطارى، سحرى و...) در طول این سه روز گاهى از محدوده مسجد خارج شوند؟

همه مراجع: خروج عوامل اجرایى اعتکاف براى خرید چیزهاى ضرورى مثل غذا و غیره اشکال ندارد.[ خامنه اى، سایت، استفتاآت جدید، س 449 و دفتر: همه مراجع.]
مکان اعتکاف

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.