صداقت خواستگار ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۶۷ بازدید

چگونه صداقت طرف مقابل را در گفتگوهاى خواستگارى متوجه شویم؟

به دست آوردن اطمینان و رسیدن به این نکته که طرف مقابل در صحبت هاى خود صداقت دارد کار آسانى نیست اما تا آنجا که ممکن است باید راه هاى مختلف را طى نماییم تا بیشتر به واقعیت برسیم. لذا چند نکته را بیان مى کنیم.اول. اجازه ندهید شک و تردید فضاى ذهنى شما را احاطه نماید و دید شما منفى شود.به خداوند توکل نمایید و نگاه مثبت همراه با دقت داشته باشید.
دوم. در بعضى موارد مى توانید براى تحقیق و شناسایى از دوستان، نزدیکان در محل زندگى و سکونت، محل درس و محل کار استفاده نمایید.
سوم. فقط روى مفاهیم کلى بحث نشود، و به نمودها، مصادیق و مثال هاى عینى آن توجه شود. سعى شود با مثال هایى، طرف مقابل را در موقعیت هاى عینى و واقعى قرار دهید.
چهارم. معمولاً در جلسات خواستگارى حرف هایى بین دختر و پسر ردّ و بدل مى شود و مى توان گفت که اولین نوع شناخت و اولین مرحله برخورد میان آن دو را تشکیل مى دهد و این بسیار مهم است که 2 نفر که قرار است احتمالاً با یکدیگر زندگى کنند، از خصوصیات و ابعاد مختلف فردى، اجتماعى، شرایط فرهنگى، اقتصادى و... یکدیگر مطلع شوند.
در انتخاب پرسش ها سعى نمایید قصد مچ گیرى نداشته باشید. از آنجا که هر کس مطابق با ذهنیت و تصورات به سؤلات جواب مى دهد و چه بسا ممکن است برداشت دیگرى داشته باشد، لذا بهتر است در چنین مواردى قبل از طرح سؤال مورد نظر، ابتدا از طرف مقابلتان، در مورد این گونه مفاهیم توضیح خواسته شود.
همچنین براى این که شناخت شما از طرف مقابلتان دقیق و شفاف باشد، سعى نمایید پرسش ها و پاسخ ها را کاملاً به صورت رسمى و خالى از هرگونه عبارات عاطفى مطرح نمایید. دقت داشته باشید که اصل جواب ها و کیفیت آنها، نشان دهنده نوع شخصیت و دیدگاه هاى طرف مقابل شما و نیز نشان دهنده میزان رشد فکرى و عقلى اوست. لذا جواب ها را کنار یکدیگر قرار دهید تا به یک جمع بندى مناسبى برسید.
اگر در موردى شک دارید که طرف مقابل صداقت داشته است یا خیر، موضوع را در قالب دیگرى بپرسید و جواب ها را کنار یکدیگر قرار دهید.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید