شرکت در راهپیمایى ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۴۳ بازدید

آیا مى توان براى شرکت در راهپیمایى و انتخابات محل اعتکاف را ترک نماید سپس براى ادامه به محل اعتکاف برگردد؟

همه مراجع: معتکف نمى تواند براى شرکت در راهپیمایى از مسجد خارج شود.[ مکارم، سایت، احکام اعتکاف، س 15؛ نورى، استفتاآت، ج 2، س 286؛ صافى، سایت، بخش اعتکاف.] مگر این که به جهت اهمیت در موقعیت هاى خاص ضرورت شرعى یا عقلى یا عرفى باشد و براى انتخابات مى توان صندوق رأى را به مسجد آورد.
تبصره. اگر خروج از مسجد را به قدرى طول دهد که صورت اعتکاف محو شود، اعتکاف صحیح نیست.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.