شروع اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۷۴ بازدید

در روز اول اعتکاف، سحرى را در خانه خوردم و پس از نماز صبح به مسجد رفتم، اعتکاف من درست بوده یا نه؟

همه مراجع: خیر، در اعتکاف، باید از طلوع فجر روز اول تا مغرب شرعى روز سوم در مسجد باشد و تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج، اعتکاف را باطل مى کند[ العروة الوثقى، ج 2، الخامس.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.