سبز علوی-سبز اموی-حوادث بعد انتخابات ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ - ۹۶۶ بازدید

بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری دو اصطلاح رایج گردید. ابتدائا مفهوم این دو اصطلاح را توضیح داده و سپس شباهت آن دوره را از نظر مقایسه صدر اسلام و حوادث بعد از انتخابات توضیح دهید (سبز علوی - سبز اموی).

1. مفهوم سبز علوی و سبز اموی؛این دو مفهوم، در حوادث پس از انتخابات رایج و متداول شد و دارای بار معنایی قابل توجهی است. صرف نظر از مفهوم لغوی این واژه، باید به مفهوم اصطلاحی آن توجه نمود. سبز اموی و سبز علوی نشانه است، نشانه‌ای از تفکیک اسلام راستین و اسلام غیراصیل. رنگ سبز در اعتقادات مسلمانان اصولاً مقدس است. مقدس بودن این رنگ ریشه در اعتقادات دینی ما ایرانیان نیز دارد و نشانی از ارتباط با پیامبر اسلام و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) است. اما زمانی که از این نشانه استفاده ابزاری صورت می‌گیرد جامعه اسلامی را به صورت ناخودآگاه به حوادث صدر اسلام منتقل می‌کند. حوادثی که باعث انحراف اسلام از مسیر راستین خود شد. وسیله این انحراف استفاده ابزاری از دین در جهت رسیدن به اهداف مادی و شخصی بود. مطالعه کلی تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد، پس از رحلت پیامبر اکرم جریانی به وجود آمد که در پوشش اسلام و ظاهر وابستگی به پیامبر به دنبال به دست‌آوردن منصب حکومت بود. این جریان با سیاست‌بازی توانست زمام امور سیاسی جامعه اسلامی را از مسیر صحیح و اصولی خود خارج و آن را در اختیار اهداف خود درآورد. برجسته‌ترین نمود این جریان، خاندان اموی و به خصوص معاویه بود. که خود را از وابستگان پیامبر و به عنوان خلفای ایشان نشان داده و با ساختن کاخ‌هایی چون الخضراء حکومت اسلامی را به سلطنت تبدیل کردند. استفاده ابزاری از دین نشان می‌داد از اسلام و وابستگی‌های ظاهری به آن به نفع اهداف سیاسی و مادی بهره‌برداری شده و در مقابل به طرد عناصر راستین دین یعنی ولایت پرداخته شده است. از بارزترین نمودهای جریان اموی، قرآن به نیزه کردن در جریان جنگ صفین بوده است. کاری که باعث شد افراد ظاهربین فریب خورده دست از ریسمان محکم الهی برداشته پشت ولی الهی را خالی کنند. عنوان سبز اموی و سبز علوی نشانه‌ای است بر این‌که باید بصیرت بالا باشد و به ظاهر مسائل اکتفاء نشود. اگر نماد مقدسی در ظاهر وجود دارد باید باطن آن بررسی شود. چراکه حتی ظاهر مقدسی همچون رنگ سبز هم می‌تواند نشان از استفاده ابزاری از دین باشد و هم نشان از دیانت راستین. هم نشان از جریان انحرافی امویان در تاریخ اسلام است هم نشان از اسلام راستین پس به ظاهر نباید اکتفاء نمود. 2. شباهت حوادث صدر اسلام و حوادث پس از انتخابات؛یکی از مسائل مدنظر جریان‌های فکری در یک جامعه، عبرت‌گیری از تاریخ است. عبرت‌گیری از تاریخ به این معنی است که جامعه لازم است هماره از آموزه‌های متناسب با اندیشه و فرهنگ خود که در تاریخ وجود دارد و امکان پندآموزی در آن‌ها موجود است، بهره‌برداری مناسب را داشته باشد. یافتن موضوعات مشترک رخدادهای فعلی با رخدادهای تاریخی نشانی از بصیرت بالای جامعه می‌باشد. یعنی جامعه این ظرفیت را دارد که در هر واقعه اجتماعی یا سیاسی و حتی فرهنگی سریع به رخداد تاریخی مشابه آن رجوع، و نسبت به شناخت دقیق ابعاد آن اطلاع به دست آورد. موضوع طرح شده در سؤال شما نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. سبز علوی و سبز اموی یکی از موضوعات مهم تاریخ اسلام پس از رحلت پیامبر اسلام است. موضوعی که در آن مقطع تاریخی باعث شد جریان‌هایی با نام و ظاهر وابستگی به پیامبر اکرم (صل‌الله علیه و آله) دست به استحاله دین اسلام بزنند. سبز اموی در قاموس تاریخی وفکری مسلمانان نشان‌دهنده خروج حکومت اسلامی پیامبر از محتوای اصیل و تبدیل شدن آن به پادشاهی است البته با ظاهر اسلامی. یعنی استفاده ابزاری از دین. در مقابل سبز علوی نشان‌دهنده صراط مستقیمی بود که به دنبال طرد انحرافات حاصل شده در دین اسلام بود. در این واژه جامعه اسلامی به دنبال است، با عبرت‌آموزی از این حوادث به شناخت راه صحیح دست یابد.
این‌که یک جامعه اسلامی پس از چهارده قرن بتواند از این آموزه‌ها بهره‌برداری‌ فکری کند خود یک امتیاز است، و نشان از میزان بالای بصیرت است که رخدادهای اجتماعی و سیاسی جامعه خود را با حوادث تاریخی مقایسه و با شناخت مناسب‌تری به قضاوت بپردازد. مقایسه‌ای که خود یکی از مهمترین مصادیق عبرت‌آموزی از تاریخ است که البته باید از روی شناخت دقیق صورت گرفته بدون دلیل افراد را متصف به جریان‌های مثبت یا منفی تاریخی نکنیم.
امید است مطالب مطرح شده پاسخگوی مسئله شما دوست گرامی باشد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید