زمان خارج مسجد ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۸۱ بازدید

اگر معتکف براى موارد ضرورى از مسجد خارج شود، چه نکاتى را باید رعایت کند؟

ـ بیش از مقدار ضرورت و نیاز بیرون مسجد نماند؛
ـ در صورت امکان زیرسایه ننشیند مگر در حال ضرورت؛
ـ بنا بر احتیاط واجب نزدیک ترین راه را براى رفت و آمد انتخاب کند.[ خامنه اى، سایت، استفتاآت جدید، س 453؛ صافى، سایت، بخش اعتکاف؛ سیستانى، رساله جدید، م1742 و 1751 و دفتر مراجع.]


اعتکاف بانوان

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.