روش تحقیق در ازدواج ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۱۶ بازدید

براى خواستگارى چگونه از طرف مقابل و ویژگى هاى ادعا شده اطمینان حاصل کنیم؟

همسر ایده آل از صفاتى باید برخوردار باشد که هر صفتى از راهى خاص احراز مى گردد؛1. تحقیق و بررسى از خانواده و چگونگى روابط خانوادگى و فامیلى، ویژگى هاى تربیتى و فرهنگى او را نشان مى دهد.
2. تحقیق و شناسایى دوستان و نزدیکان و رفقاى صمیمى در محل زندگى و سکونت، محل درس و محل کار از وضعیت اجتماعى و سلیقه هاى او خبر مى دهد.
3. گفتگوى مستقیم و تحت نظارت خانواده هاى دو طرف زمینه اطلاع یافتن از نقطه نظرات او درباره مسائل مختلف را فراهم مى آورد و آنچه در آینده مى تواند در زندگى مشترک تأثیرگذار باشد و نیز آگاهى یافتن از طرز تفکر او درباره دین و ضرورت دیندارى مشخص مى شود.
بى تردید اگر دختر و پسر قبل از آگاهى از اصالت خانوادگى، میزان اعتقاد فردى و خانوادگى و شناخت خصایص جسمى و روانى (سابقه هاى بیمارى خانوادگى و...)، به سراغ شناخت پیام هاى محبت آمیز بروند و به گفت و گو بپردازند، به احتمال زیاد به ازدواج نسنجیده منتهى مى شوند؛ چرا که ریسمان عشق و احساسات را نمى توان به آسانى گسست. البته عشقى که با تعقّل و تفکّر بیگانه است نتیجه اى جز سردرگمى ندارد: بنابراین باید ویژگى هاى گفت و گوى خواستگارى را به خوبى بازشناخته و بر اساس آن اقدام شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.