روزه زن شیرده ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۰۸۸ بازدید

تکلیف زنى که شیر مى‌دهد، چیست؟

آیات عظام امام، خامنه‌اى و نورى: اگر گرفتن روزه باعث کمى شیر او و ناراحتى بچه شود، یا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نیست و در صورت اول باید براى هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد و در فرض دوم این امر احتیاط واجب است و در هر حال روزه‌ها را باید قضا کند.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1729؛ دفتر: خامنه‌اى.]
آیات عظام بهجت، سیستانى و فاضل: اگر گرفتن روزه باعث کمى شیر او و ناراحتى بچه شود، یا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نیست و باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر حال روزه‌ها را باید قضا کند.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1729.]
آیات عظام تبریزى، صافى، مکارم و وحید: اگر گرفتن روزه باعث کمى شیر او و ناراحتى بچه شود، یا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نیست و در صورت اول باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر حال روزه‌ها را باید قضا کند.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1729؛ وحید، توضیح‌المسائل، م 1737.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید