رابطه دوران عقد-وظایف دوران عقد ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ - ۱۹۴۵ بازدید

در دوران عقد چگونه روابط را تنظیم کنم تا بتوانم برای آینده باید و نبایدهای زندگی آینده را شرح دهم؟

در پاسخ به پرسش شما باید بگوییم که یکی از اموری که در زندگی مشترک نقش حساسی دارد، « دوران نامزدی» است اگر با این دوران ، با ظرافت و ماهرانه برخورد شود و به وظایف مخصوص آن عمل شود، می تواند در بالندگی و پرباری و استحکام دوران های بعدی ، تأثیرعمیقی داشته باشد. هر چند دختر و پسر، در مرحله ی گزینش ، باید شناخت کافی نسبت به هم پیدا کرده باشند اما علاوه بر آن شناخت ، باید در دوران نامزدی ، آشنایی ملموس تر و محسوس تر و بیشتری از یکدیگر پیدا کنند و با روحیات و اخلاق و دیدگاه های هم بیشتر آشنا شوند.
در حقیقت ، این آشنایی و شناخت در دوران نامزدی ، تکمیل کننده ی شناخت مرحله ی گزینشی است، آن گاه در پرتو این آشنایی نزدیک و کامل ، خود را برای تفاهم و سازگاری در زندگی مشترک ، آماده می کنند. آن شناخت ، برای«انتخاب » بود و این شناخت ، برای « تفاهم و سازگاری». در ادمه گفتنی است بیان باید ها ونبایدها در زندگی نیازمند مهارت های وشرایط ویژه خود می باشد ودر صورت عدم رعایت این نکات ،پیوند زناشویی ووارتباطات عاطفی زن ومردکمرنگ خواهد شد.
باید بگوییم که کارکرد اصلی دوران عقد ، آشنایی وایجاد روحیه صمیمیت می باشد واساسا تبیین بایدها ونبایدها در این دوره توصیه نمی شود . نکات زیر شما را به انتخاب راه صحیح تر هدایت می نماید: الف)- قبل از آشنایی کامل از روحیات طرف مقابل تصمیم گیری در مورد مسایل اصلی زندگی کاری عجولانه وغیر منطقی خواهد بود.
چرا که در دوران شیرین عقد آشنایی طرفین در حد بسیار پایینی به اتمام می رسد.
ب)- دختر وپسری که تازه ازدواج کرده واز دو محیط جداگانه ایی به هم رسیده اند و پیمان مقدس ازدواج را بسته اند در بیان عقاید ونظرات خود واجرایی کردن آن ها در زندگی مشترک نیازمند اعتماد سازی می باشند وبدون اعتماد سازی نتیجه ایی جز اثرات منفی را نباید انتظار داشت چرا که دوران عقد فقط دوره ی آشنایی واعتماد سازی است و نه چیز دیگر .
ج)-برنا مه ریزی وپایه ریزی دقیق چارچوب های زندگی در دوران عقد این مساله را به طرف مقابل القا می کند که او مشاور وهمدرد مناسبی برای شریک زندگی اش نمی باشد.
د)- فراز ونشیب های زندگی وهمچنین تغییر حالات انسان ها در طول زمان متفاوت است بنابراین در تصمیم گیری ها توجه به این عوامل لازم وضروری می باشد.
ه)-از شرط های اصلی سعادت در زندگی زناشویی ،« محبت » است و زمینه ی آن باید قبل از عقد فراهم شده باشد.
اما دوران نامزدی ، بهترین فرصت برای افزایش و تحکیم محبت است. رفتار و گفتار و تمام اعمال نامزدها، در افزایش محبت و یا کاهش آن ، مؤثر است. بنابراین ، دختر و پسر باید کاملاً مواظب اعمال خود باشند و از هر عمل پسندیده ای که باعث افزایش محبت می شود، کوتاهی نکنند و از کارهایی که موجب دلسردی و کاهش محبت می شود، اجتناب کنند.
و)-اطلاعات خود را در زمینه های مختلف مراحل ازدواج با مراکز مشاور ه وبا کمک از کتاب های مربوطه افزایش دهید.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید