دعا برای امام زمان(عج) ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۴۳ بازدید

با توجه به اینکه آمدن امام زمان(عج) حتمی است فلسفه دعا کردن برای سلامتی آن حضرت چیست؟

دعا برای سلامتی امام زمان(عج) چندین اثر دارد:الف) نشانگر علاقه و محبت مسلمانان به ایشان است و ازدیاد محبت امام در دل موجب تقویت ایمان می گردد.
ب ) اظهار تجدید عهد و پیمان با حضرت است.
ج ) سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران می گردد.
د ) کسی که سلامتی امام زمانش برایش مهم است، مسلما آزردن آن حضرت برایش سخت است. در نتیجه دعا
برای سلامتی حضرت، انسان را بر انجام کارهایی وامی دارد که موجب خشنودی آن حضرت می گردد.
ه ) دعا بسیار مؤثر است و موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش در زندگی مؤمنان می شود

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید