درس و مطالعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۳۸۷ بازدید

آیا جایز است در اعتکاف، مطالعه و گفت و گوى درسى داشت؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: درس خواندن، حل مسائل و مباحثه - به ویژه در امور دینى - بسیار کار پسندیده اى است؛ ولى اگر مباحثه و مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب اعتکاف را نیز باطل مى سازد. معیار تشخیص آن، قصد و نیت شخص است[ امام و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 2، احکام الاعتکاف، م 3 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 1، م 1421 و 1423 و بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1208 و 1210.].
آیت‌الله تبریزى: مباحثه - به ویژه در امور دینى - بسیار کار پسندیده اى است؛ ولى اگر مباحثه و مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل باشد، حرام است؛ ولى اعتکاف را باطل نمى سازد. معیار تشخیص آن، قصد و نیت شخص است[ منهاج الصالحین، الاعتکاف، م 1080.].
آیات عظام سیستانى، مکارم، نورى و وحید: مباحثه - به ویژه در امور دینى - بسیار کار پسندیده اى است؛ ولى اگر مباحثه و مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل باشد، حرام است و اعتکاف را نیز باطل مى سازد. معیار تشخیص آن، قصد و نیت شخص است[ نورى و مکارم، تعلیقات على العروة، ج 2، احکام الاعتکاف، م 3 ؛ سیستانى و وحید، منهاج الصالحین،الاعتکاف، م 1080.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.