دختر بدون پدر ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۹۰ بازدید

مى خواستم بدانم ازدواج با دخترى که از سایه محبت پدر محروم بوده و به همین خاطر حتى در برهه اى از زمان به بیمارستان هم منتقل شده است، چه مسائلى مى تواند داشته باشد و باید چه نکاتى را در مراحل خواستگارى و همین طور در زندگى آینده مراعات کرد.

در این سؤال به موضوعات مهمى اشاره نموده اید که لازم است هر کدام را به طور جداگانه و در محورهایى بررسى نمود. محور اول؛ در مورد گذشته این خانم است. با توجه به نکات بیان شده توسط خودتان مشکلات عاطفى به وجود آمده در این خانواده و تأثیر آن در روح و روان دختر و بسترى شدن آن در بیمارستان امرى است که قابل تأمل و بررسى است. مطمئنا گذشته افراد در آینده آنها تأثیر دارد و نحوه برخورد و تعامل با دیگران را ترسیم مى نماید. اما نباید فراموش نمود که هیچ کسى را نمى توان یافت که در مراحل رشد و زندگى خود دچار آسیب نشده باشد. لذا مى توان این گونه بیان نمود که دچار مشکل و آسیب شدن مهم نیست، مهم نحوه برخورد و رفع آن است. بنابراین شما با ارزیابى زمان حال این دختر خانم مى توانید متوجه شوید تأثیر مشکلات عاطفى گذشته چگونه بوده است و صرف بسترى شدن دلیلى بر آسیب پذیرفتن نیست. قابل ذکر است که بسیارى از عوارض آسیب هاى عاطفى با تغییر در نحوه زندگى مانند ازدواج و اشتغال برطرف مى شود. توصیه ما این است اگر این موضوع براى شما مهم است لازم است تحقیق بیشترى انجام دهید اما فراموش نکنید شما حق ندارید به انگیزه تحقیق، شخصیت و آبروى دختر را در معرض خطر قرار دهید.
محور دوم؛ موضوع علاقه و محبت میان زوجین و ادامه زندگى خواهد بود. فراموش نکنید علاقه و محبت در این مرحله با مراحل بعدى متفاوت است. لذا همین اندازه که تمایل به همنشینى و صحبت با ایشان را دارید و از رو به رو شدن با او فرارى نیستید کافى است. توصیه ما این است در صورت داشتن علاقه به ایشان بقیه مراحل را بدون در نظر داشتن این علاقه پیگیرى نمایید. یعنى فرض کنید علاقه به او ندارید آن گاه به ارزیابى معیارها و ملاک هاى ازدواج اقدام نمایید در یک کلام اجازه ندهید علاقه باعث نادیده گرفتن بعضى از اصول و ملاک هاى ازدواج گردد.
محور سوم؛ در مورد داشتن تفاهم و خواستگارى و نکات پیرامون است. باید توجه نمود که تفاهم در جایى است که طرف مقابل را با ملاک ها و معیارهاى خود ارزیابى نماییم. ضمن این که در جلسات گفتگو که معمولاً پس از خواستگارى اولیه انجام مى گیرد مى توانید درباره مسائل مورد نظر و آینده زندگى و چگونگى آن تبادل نظر کرده و از میزان تفاهم یکدیگر صحبت کنید تا شناخت تان از یکدیگر بیشتر شود.
درباره دخترى که از سایه نظارت و محبت پدر محروم بوده، شما باید آمادگى داشته باشید که از نظر عاطفى بیشتر نظر او را تأمین کنید. البته بدون حسّ ترحم و منّت گذارى بلکه با افتخار و ابتکار عمل زیرا برخورد خوب و عاطفى شما موجب مى شود دلبستگى و احترام ایشان به شما دوچندان شود و زندگى خوش و با دخالت کمتر اطرافیان داشته باشید و سعى کنید در گفت و گوهاى خواستگارى امید به زندگى آینده را بیشتر براى او برجسته کنید. هم چنین سعى کنید حقوق او را از جهت مهریه و مراسم ازدواج و امکانات زندگى در حد قابل قبول و محترمانه رعایت کنید تاتصور نشود به دلیل نداشتن پدر و پشتیبان حقوق او رعایت نمى شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید