خواستگار هم فکر ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۸۵ بازدید

من دوست ندارم مثل خواهرهاى دیگرم موقعیت هایم را از دست بدهم، تا الان موقعیت خوبى داشتم ولى از نظر فکرى به من نمى خورده، مهندس مکانیک، کامپیوتر، حسابدارى و... ولى من دوست ندارم من را به خاطر قیافه ام بخوان یا به خاطر چیزهاى دیگه، از طرف دیگر مى ترسم! مى ترسم از این که کسى که هم فکر من باشه پیدا نشه!

در ابتدا باید دانست، حساسیت زیاد و بیش از اندازه، خرده گرفتن، وسواس به خرج دادن و مو را از ماست بیرون کشیدن و عدم انعطاف در برخى موارد غیرمهم و... نشانه سماجت بى جا و فرصت از دست دادن در یک کلام نشان از جهل و نادانى است.دغدغه شما براى آینده زندگى و انتخاب همسر به جا و شایسته است؛ اما نباید آنچنان حساسیت زیاد و وسواس گونه داشته باشید که فرد متناسب با خود را رد کنید و از طرف دیگر نباید جواب مثبت به هر فردى بدهید. بنابراین درباره ملاک ها و معیارهاى همسر شایسته مطالعه کرده و با تحقیق کافى درباره فرد مورد نظر تصمیم گیرى نمایید.
اگر خواستگارى داراى ایمان متناسب با خود یعنى پاى بندى او به اندازه پاى بندى خودتان به ظواهر شرع است و یا نزدیک به آن است و از نظر اخلاقى نیز از شایستگى کافى برخوردار بوده و از خانواده با اصالتى است و تناسب و همسانى کافى با ویژگى هاى خانوادگى، فردى و... شما دارد، جواب مثبت دهید و نگویید همسر من باید از درجه ایمان بسیار بالا، اخلاق عالى و از خانواده چنین و چنان و... باشد؛ بلکه در انتخاب به خودتان، خانواده محترم خودتان و نحوه زندگى و معاشرت خودتان نگاه کنید. همان طور که خودتان از لحاظ دینى، اخلاقى، خانوادگى داراى نقاط ضعف و قوت است خواستگارتان نیز همین طور است. پس مطلق نگرى در انتخاب همسر کار شایسته اى نیست، ضمن این که بى دقتى در آن نیز همین طور است.
لازم به ذکر است هر خواستگارى کسى را انتخاب مى کند که در مجموع و با در نظر گرفتن ویژگى هاى ظاهرى و باطنى اخلاقى، خانوادگى قابل پسند باشد و تنها یک صفت و ویژگى را ملاک ازدواج و انتخاب خود قرار نمى دهد. ممکن است از یک ویژگى ظاهرى آغاز کند مثلاً در ابتدا به ظاهر دختر نگاه کند و پا پیش بگذارد ولى تصمیم گیرى او فقط به همین ویژگى ختم نمى شود بلکه به بررسى دیگر امتیازات وى مى پردازد و در مجموع به یک تصمیم مى رسد. دخترها هم همین طور هستند و در بسیارى موارد پاسخ منفى مى دهند آن هم به خاطر دلایل مختلف و یا سرجمع تصمیم گیرى مى کنند. پس اگر خواستگارى یا خانواده او حرفى زد که به خاطر قیافه این دختر، اقدام مى کند و کار را آغاز مى کند، در واقع آغاز کار و فراهم کردن مقدمات تصمیم گیرى آنان است و نباید این سخن را مبناى شناخت طرف مقابل قرار داد.
خلاصه نگران چنین سخنانى و ارزیابى هاى اولیه خواستگار نباشید و شما هم به شکل متعادل و به دور از هر گونه افراط و تفریط و در نظر گرفتن موقعیت فردى، خانوادگى، ظاهرى و... خودتان تصمیم بگیرید و جواب مثبت یا رد بدهید.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید