خواستگاری دختر از پسر ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۳۱۹ بازدید

چرا در ایران اول مادر آقا پسر مى آید منزل دختر خانم و تازه اگر دختر پسندیده شود و سپس خانوادهاشان مى آیند که دیگر انتخاب دختر در وهله اول بى معنى است در صورتى که عرف و عقل انتخاب هر دو را لازم مى داند پس چرا همیشه آقا پسرها باید دختر خانم ها را بپسندند پس انتخاب دختر خانم ها چه مى شود؟

در حوزه انتخاب بدون هیچ شک و تردید همان طور که پسرها حق انتخاب دارند، خانم ها یا دختران نیز حق انتخاب دارند و معمولاً در بیشتر موارد وقتى کسى به خواستگارى دختران مى آید مى توانند در مورد آن فرد تحقیق دقیق انجام دهند و پس از تحقیقات لازم انتخاب کنند یعنى جواب آرى یا نه بگویند لذا حق انتخاب شرعا و قانونا حق طبیعى خانم در مورد همسر آینده شان مى باشد.لازم به ذکر است در حال حاضر هم در بیشتر مناطق ایران، تقریبا همین طور عمل مى شود مگر در موارد بسیار نادرى که ممکن است خانواده از روى تعصبات، فردى را به دختر تحمیل کند، بلکه به بیان واقع بینانه تر خواستگارى گرچه مقدمه یک انتخاب است ولى بیشتر شبیه به پیشنهاد است؛ یعنى، آنچه در فرآیند خواستگارى رخ مى دهد این است که از طرف خانواده پسر یا از طرف خود پسر به خواستگارى دختر مى روند یعنى در واقع پیشنهاد ازدواج با دختر را مطرح مى کنند و دختر حق دارد انتخاب کند و جواب مثبت دهد همان طور که حق دارد رد کند و جواب منفى بدهد. بنابراین هر دو انتخاب گرند اما به شکل هاى مختلف، هر دو مسؤولیت پذیرند اما در قالب هاى گوناگون و هر دو وظایف خاصى را انجام مى دهند ولى با چارچوب هاى متفاوت. پس باید دید که چگونه این انتخاب گرى، قبول مسؤولیت و انجام وظایف شکل گیرد که نه تنها تأثیر منفى نداشته باشد بلکه آثار نسبت خود را در زندگى مشترک و آینده داشته باشد.
خواستگارى مرد از زن با توجه به ویژگى هاى زن و مرد در نوع انسان بهتر و شایسته تر است. هر چند ممکن است پیامدهاى منفى اى براى پاسخ رد یک زن به مرد در برخى مردان یافت ولى این پیامدهاى منفى در نوع مردان به وجود نمى آید و آثار سوء کمترى دارد. در یک مقایسه بین تأثیرات منفى در زنان و مردان شاید بتوان گفت شکنندگى شنیدن پاسخ رد در زنان بیشتر است. بنابراین نمى گوییم در هیچ موردى از مردان با گرفتن پاسخ رد از طرف زنان دچار مشکل و شکنندگى نمى شوند بلکه مى گوییم آثار سوء پیامدهاى منفى در مقایسه با زنان کمتر است و یا آن قدر کم است که مى توان از آن صرف نظر کرد. پس خواستگارى از طرف مردان باید انجام گیرد تا پیامدهاى منفى کمترى داشته باشد. چنان که در نظام زیباى طبیعت نیز به طور معمول نرها دنبال ماده ها مى روند و چه بسا تعداد بسیارى از زنبورها دنبال یک ملکه بروند تا یکى از آنها موفق به وصال با ملکه شود!

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.