خواستگاری، فوت بستگان دختر ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۱۴ بازدید

آیا اگر سالگرد پدر شخصى تمام نشده باشد، به خواستگارى دختر مورد نظر برویم؟

این مسئله بستگى به شرایط و موقعیت خانوادگى و آداب و رسوم آنها دارد و چنانچه پدر ایشان در سنین جوانى فوت شده باشد، بهتر است موقعى به خواستگارى بروید که آنها از لحاظ روحى آمادگى لازم را پیدا کرده باشند.در دستورالعمل هاى دینى هم سفارش شده است که در برابر کسى که غم و اندوه دارد اظهار خرسندى و شادى نکنید. امام حسن عسگرى علیه السلاممى فرماید: «لیس من الادب اظهار الادب عند المحزون»[1] ؛ «بى ادبى است در مقابل فرد محزون و داراى غم و اندوه اظهار شادى شود».
ازدواج و خواستگارى معمولاً همراه با یک نوع شادى و خوشحالى است و فوت یکى از اعضاى خانواده آن هم پدر خانواده حزن انگیز و به زودى خاطره آن از یاد و خاطره دیگر اعضاى خانواده از بین نمى رود. به خصوص اگر آن پدر، مهربان بود که معمولاً چنین است و علاقه خاصى بین فرزند دختر خانواده یا پدر مهربان فرد وجود دارد. بنابراین پیشنهاد مى شود تا پس از سالگرد فوت پدر خانواده اقدام به خواستگارى نشود مگر این که خودشان چراغ سبزى به شما نشان دهند یا از طریق واسطه اى آن را تشخیص دادید.
پاورقی:
1- بحارالانوار، ج 75، ص 274.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید