خمس سرمایه ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ - ۸۴۶ بازدید

سلام۱ خانمی طلاهایش رافروخته وسرمایه کرده خمس سرمایه وسودحاصله راچه موقع بایدبدهدبه محض سرمایه قراردادن و سودکردن یاسرسال خمسی به شرط بقاءسرمایه ومصرف نشدن سود۲اگرسال خمسی نداشته درمساله مذکورچه کند؟۳اگرسرمایه فردی وسودش دردست دیگرانه وجوب خمس توقف بروصول به دست مالک داردمانندقرض?

طبق نظر رهبری فروش طلائی که موونه بوده والان سرمایه شده اصل ان پول که سرمایه شده خمس ندارد وسود حاصله اگر تا سر سال خمسی زیاد بیاید خمس دارد.واگر سال خمسی نداشته است به دفتر مرجع خود مراجعه نماید تا او را راهنمائی کنند.اصل سرمایه که گفته شد اگر از فروش طلا بوده که خمس ندارد وسود ان اگر قابل وصول است باید خمس بدهد و اما اگر فعلا قابل وصول نیست و با درخواست هم نمی دهد در موقع دریافت خمس بدهد .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید