خرید نماز اموات ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ - ۳۴۰ بازدید

مسأله خرید نماز و روزه میت از طرف بازماندگان (قرآن، حدیث، رساله و ... ) و این که چرا باید بین کسى که در این دنیا نماز و روزه خودش را در اول وقت خوانده و کسى که این کار را نکرده و بعد از مرگ برایش نماز و روزه مى خرند و پول مى دهند که براى میت نماز و روزه ادا شود فرقى نباشد؟ آیا آن دنیا را هم پولدارها با خرید نماز و روزه به دست مى آورند و از زیر بار گناه در مى آیند؟ لطفا در این خصوص توضیح دهید.

بدون شک فردى که در دنیا به وظایف الهى و عبادى خود توجه داشته و نماز را با وجود سختى و مشقت در اول وقت به جا آورده و خود مسیر تکامل را طى نموده با کسى که پس از مرگش براى او نماز و روزه به جا آورده اند از نظر ارزش و درجه یکسان نمى باشند.
اصولا هر عبادتى که در ظرف و وقت خود به جا آورده شود ارزشمندتر و ماجورتر از عبادتى است که خارج از وقت و ظرف خود انجام گیرد زیرا وقت خاص و محدوده عمل و عبادت داراى اثر خاصى در تاثیر گذارى عمل است و این اثر و خاصیت در خارج از وقت و زمان خاصش کم رنگ تر و کم اثرتر است و حتى نماز داخل وقتى که در اول وقت خوانده شود با نمازآخر وقت در اجر وو ثواب متفاوت است تا چه رسد به نماز خارج از وقت و نمازى که پس از مرگ براى کسى خوانده مى شود.
بنابراین، کسى که از روى بى مبالاتى، یک عمر نمازش را ترک کرده، در روز قیامت مؤاخذه و عذاب مى شود و او نیز مانند بقیه مردم، در برابر اعمال خود مسئول مى باشد و حتماً بازخواست مى شود و به جاآوردن نماز قضا توسط فرزند و یا خرید نماز به هیچ وجه تضمینى براى بهشت رفتن وى نمى باشد هرچند ممکن است با عمل نیابتى در مجازات وى تخفیف داده شود.
در خصوص کسانى هم که بنا به عذرى همچون بیمارى و. .. ترک عبادت نموده اند، اگر چه با بجاآوردن نماز توسط دیگران بازخواست نمى شود ولى اجرى هم دریافت نمى کند؛ مگر این که کارى مستحبّى براى این دسته از اموات انجام شود.
در خاتمه خوب است این مساله یادآورى شود که وضع این حکم شرعى از یک جهت براى حمایت از فقرا نیز مى باشد؛ چون عمده کسانى که پول گرفته و نماز یا روزه ى نیابتى به جا مى آورند، افراد مؤمنى هستند که داراى شرایط مالى مناسبى نمى باشند.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید