حکم پیوند قرنیه-حکم پیوند عضو ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ - ۵۳۲ بازدید

آیا در قرنیّه اى که از بدن میّت جدا شده و به بدن انسان دیگرى پیوند زده مى شود و در حالى که این کار غالبا بدون اجازه اولیاء میّت انجام مى شود، دیه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار دیه هر یک از چشم و قرنیّه چقدر است؟

برداشتن قرنیّه از بدن میّت مسلمان حرام است و موجب دیه مى شود که مقدار آن پنجاه دینار است ولى اگر با رضایت و اذن میّت قبل از مرگش، برداشته شود اشکال ندارد و موجب دیه نیست .
استفتائات رهبری، به نقل از کتاب احکام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید