حدیث شروسی و شماسی ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۷۹۵۵ بازدید

درکتاب الزام الناصب حدیث شروسی شماسی چیست لطفابدون تحریف بگید

مطالبی که در باره انقلاب ایران و رهبری آن در جملاتی به عنوان حدیث شروسی وشماسی نقل می شود مستندی ندارد. در کدام کتاب حدیثی چنین مطلبی آمده؟ به صرف استناد به منبعی که برای هیچ کس خود کتاب و نویسنده شناخته شده نیست نمی توان مطلبی را به عنوان حدیث قبول کرد منابع حدیثی شیعه شناخته شده است خوب است ناقلان آن را به منبعی که در دست رس است آدرس دهی کنند. ضمن آن که تاریخ انتشار حدیث نسبت به مطالب حالت پیش گویی هم ندارد که انسان بگوید قبل از وقوع مطلبی پیش بینی شده و اماره صدق دارد بلکه همه آنچه واقع شده گزارش دهی می شود و اگر هم نسبت به آینده هست صدق آن معلوم نیست اگر قبل از انقلاب این حدیث منتشر می شد آن وقت می توانستیم بگوییم مطالبی در آن پیش بینی شده اما انتشار آن پس از وقوع تامل برانگیز است .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید