جهل به احکام اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۷۵۷ بازدید

اگر کسى از روى فراموشى از اعتکاف خارج شود، چه حکمى دارد؟

آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: اعتکافش باطل نمى شود[ امام، فاضل، نورى، تعلیقات على العروة، ج 2 الاعتکاف؛ بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 1194.].
آیات عظام تبریزى و سیستانى: اعتکافش باطل مى شود[ سیستانى، تبریزى، منهاج الصالحین، الاعتکاف، السادس.].
آیات عظام صافى، مکارم و وحید: بنابر احتیاط واجب باطل مى شود[ صافى، هدایه العباد، ج 1، م1402؛ مکارم، تعلیقات على العروة، ج 2، الاعتکاف ؛ وحید، منهاج الصالحین، الاعتکاف، م 1077.].
تبصره. چنانچه خروج از اعتکاف به حدى طولانى شود که از صورت اعتکاف خارج گردد، اعتکاف باطل مى شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.