جماعت بدون وضو با غسل غیر جنایت ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ - ۸۴ بازدید

سلام اگرامام جماعتی بخواهدنمازش راباغیرغسل جنابت ازاغسال واجب ومستحب ثابته بخواند واجتهادایاتقلیداچنین نمازی برای خودش مجزی باشدآیالازم است به مامومین اطلاع دهدکه اگرفردی نظردیگری داشت برای نمازش مشکلی پیش نیایدیاچنین امامی بایدحتماوضوهم بگیرد؟باتشکر

اگر اجتهادا یا تقلیدا با همه غسل هائی که مشروعیتش ثابت شده نماز را بدون وضو صحیح بداند و سائر شرائط امامت را هم داشته باشد خبر دادن به مامومین لازم نیست و نمازآنان صحیح است اما اگر مامومی بداند که امام وضو نگرفته و به نظر مجتهد ماموم نماز با غسل مستحبی صحیح نیست ؛نمی تواند اقتدا کند .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید