تشخیص استحاضه ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ - ۲۱۴۴ بازدید

تشخیص استحاضه

همه مراجع (به جز مکارم): نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند. توضیح المسائل مراجع، م 406 و وحید، توضیح المسائل، م 411 و دفتر: خامنه اى.
آیةاللَّه مکارم: اگر استحاضه کثیره باشد، نمازش باطل است و بایدآن را دوباره بخواند. توضیح المسائل مراجع، م 406. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 196/500032)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید