تزریق سرم ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۸۲۳ بازدید

حکم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‌اى و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم خوددارى کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.[ خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاآت، س 767؛ تبریزى، استفتاآت، س 681؛ مکارم، توضیح‌المسائل مراجع، م 1576 ودفتر: امام و وحید.]
آیت‌الله بهجت: تزریق سرم روزه را باطل مى‌کند.[ دفتر: بهجت.]
آیات عظام سیستانى، صافى و نورى: تزریق سرم روزه را باطل نمى‌کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.[ صافى، جامع‌الاحکام، ج 1، س 473 و دفتر: سیستانى و نورى.]
آیت‌الله فاضل: اگر سرم جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، باید از تزریق آن خوددارى کرد؛ ولى اگر جنبه دوایى و مانند آن داشته باشد، تزریق آن اشکال ندارد.[ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 439.]
آیت‌الله مکارم: تزریق سرم‌هاى وریدى براى روزه‌دار جایز نیست.[ توضیح‌المسائل، م 1339.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.