تأخیر قضاى روزه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۸۵۳ بازدید

کسى که به واسطه بیمارى، نتوانسته روزه‌هاى ماه رمضان را بگیرد؛ اگر چند سال قضاى آن را به تأخیر اندازد، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر بیمارى او در میان سال خوب شد، باید روزه‌ها را قضا کند و اگر به سال بعد انداخت، علاوه بر قضاى روزه، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد اما اگر بیمارى او تا سال بعد ادامه یافت - به طورى که نمى‌توانست قضا کند - فقط باید براى هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد.[ توضیح‌المسائل مراجع، 1705، 1709؛ وحید، توضیح‌المسائل، م 1713، 1717.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.