برق مسجد ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۸۷ بازدید

استفاده از برق وسایل مسجد در کارهاى شخصى، در حال اعتکاف چه حکمى دارد؟

همه مراجع: استفاده از وسایل مسجد در کارهاى شخصى، جایز نیست چنان که در غیر حال اعتکاف هم جایز نیست، ولى مبطل اعتکاف نیست. ولى استفاده از وسایلى که براى نمازگزارن وقف شده مانند آب خورى یا سجاده و غیره اشکال ندارد و نسبت به برق اگر مختص مسجد است استفاده از آن اشکال دارد اما اگر براى نمازگزارن گذاشته شده که مثلا تلفن همراه خود را شارژ نمایند، استفاده از آن در حد معمول اشکال ندارد.[ صافى، سایت، احکام اعتکاف و دفتر: همه مراجع.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.