بانک پیوند عضو-حکم پیوند عضو ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ - ۴۸۱ بازدید

با توجه به اهمیّت پیوند کلیه براى نجات جان بیماران، پزشکان به فکر افتاده اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و این بدین معنى است که افراد زیادى بطور اختیارى مبادرت به اهداء یا فروش کلیه مى کنند، آیا فروش یا اهداى کلیه یا هر عضو دیگرى از بدن بطور اختیارى جایز است؟ این عمل هنگام ضرورت چه حکمى دارد؟

مبادرت مکلّف در هنگام حیات، به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگرى از بدن خود براى استفاده بیماران از آنها در صورتى که ضرر معتنابه براى او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردى که نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن باشد، اگر هیچگونه حرج یا ضررى براى خود آن شخص نداشته باشد، واجب مى شود .
استفتائات رهبری، به نقل از کتاب احکام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید