ایام عادت ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ - ۲۱۹۲ بازدید

ایام عادت

زنى که یکى از عادت وقتیه و عددیه، عادت وقتیه و عادت عددیه را دارا باشد و در آن حالت به سر ببرد، گفته مى شود در ایام عادت است. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 259/500032)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید