انواع کفّاره روزه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۵۶۷۵ بازدید

چند نوع کفّاره روزه وجود دارد؟

کفّاره روزه چهار نوع است:
1. کفاره روزه‌خوارى عمدى در ماه رمضان؛ و آن آزاد کردن بنده یا گرفتن دو ماه روزه و یا اطعام شصت فقیر است.
2. کفاره خوردن عمدى روزه قضاى ماه رمضان در بعد از ظهر؛ و آن اطعام ده فقیر است و در صورت عدم تمکن، گرفتن سه روز، روزه است.
3. کفاره روزه نذر معین؛ و آن همان کفاره روزه‌خوارى عمدى در ماه رمضان است.[ برخى تبریزى و وحید، کفّاره آن را کفّاره قسم مى‌دانند و آن آزاد کردن بنده یا اطعام ده فقیر و یا پوشاندن ده فقیر است و در صورت عدم تمکن، گرفتن سه روز، روزه است.]
4. کفاره روزه اعتکاف؛ و آن همان کفاره روزه‌خوارى عمدى در ماه رمضان است.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید