انسان منتظر حیات مادی و معنوی خود را با امام زمان(عج) تنظیم می کند ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ - ۱۰۰ بازدید

انسان منتظر حیات مادی و معنوی خود را با امام زمان(عج) تنظیم می کند عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت گفت: همانطور که جسم انسان به اکسیژن و آب احتیاج دارد، روح او نیز به قرآن و اهل بیت(ع) نیاز دارد. بنابراین اگر روح انسان منتظر با امام زمان(عج) عجین شد، زنده است.

انسان منتظر حیات مادی و معنوی خود را با امام زمان(عج) تنظیم می کند عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت گفت: همانطور که جسم انسان به اکسیژن و آب احتیاج دارد، روح او نیز به قرآن و اهل بیت(ع) نیاز دارد. بنابراین اگر روح انسان منتظر با امام زمان(عج) عجین شد، زنده است. حجت الاسلام دکتر رضا شجاعی مهر، عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت در گفتگو با خبرنگار حوزه مهدویت خبرگزاری شبستان یکی از زیرشاخه های سبک زندگی دینی را سلوک به سبک زندگی مهدوی دانست و گفت: دین اسلام در سه حوزه ظهور و بروز دارد؛ حریم شخصی که آداب فردی را دربرمی گیرد و در بعد مادی و معیشتی نیز دستوراتی دارد و حوزه روابط اجتماعی که انسان ها را گوشه گیر و منزوی نمی کند بلکه روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تهذیب می کند.
وی بااشاره به حوزه کمال شناسی و غایت شناسی به عنوان سومین حوزه، خاطرنشان کرد: این حوزه رابطه شخص و اجتماع را با مبدا هستی ترسیم می کند و نشان می دهد که سبک زندگی دینی به طور عام و زندگی مهدوی به طور خاص در زندگی به دنبال مطالبات شخصی نیست بلکه در جستجوی ورای آنهاست. مهدویت زنجیره حریم فردی، روابط اجتماعی و کمال شناسی را به یکدیگر مرتبط می کند
حجت الاسلام شجاعی مهر با بیان اینکه در سبک زندگی مهدوی این سه حوزه برجسته است و مهدویت به این سه زاویه شکل می دهد، اظهارداشت: مهدویت زنجیره حریم فردی، حوزه روابط اجتماعی و حوزه کمال شناسی را به یکدیگر مرتبط می کند و به سرانجام می رساند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت بااشاره به اینکه امام زمان(عج) اساسی ترین گزاره ای است که در سلوک دینی نقش آفرینی می کند، تصریح کرد: به اندازه ای که امام زمان(عج) در زندگی فردی، اجتماعی و فرا اجتماعی ما حضور داشته باشد، زندگی ما مهدوی است.
وی با بیان اینکه انتظار فرج که افضل اعمال است، در زندگی فردی و اجتماعی مجموعه ای از اعمال را شکل می دهد، گفت: بهترین کنش های اجتماعی که از فرد نمود اجتماعی پیدا می کند، انتظار فرج است.
حجت الاسلام شجاعی مهر زندگی شخصی یک انسان منتظر را به گونه ای دانست که حالات و نگاه متفاوتی در همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی و فرااجتماعی نسبت به دیگران دارد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت یکی از شاخصه های تربیت دینی را تربیت مهدوی دانست و بیان داشت: این درحالی است که متاسفانه خانواده ها هیچ فیلتری برای بچه ها برای رفتارهای اجتماعی ایجاد نمی کنند که یکی از آسیب های تربیت نسل مهدوی است. قطب نمای انسان منتظر خداوند متعال است
وی بااشاره به شاخصه های تربیت نسل مهدوی، گفت: تربیت نسل منتظر توحید محور است، انسان منتظر در تربیت خود انسان محور نیست؛ چراکه قطب نمای انسان منتظر خداوند متعال است.
حجت الاسلام شجاعی مهر عقبی محوری را از دیگر شاخصه های انسان منتظر دانست و افزود: انسان مهدوی در نوع نگاه و بینش خود معاد محور است. البته به این معنا نیست که از دنیای خود استفاده نمی کند بلکه از تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود استفاده می کند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت با ذکر مثالی ادامه داد: همانطور که جسم انسان به اکسیژن و آب احتیاج دارد، روح او نیز به آب و اکسیژن که همان قرآن و اهل بیت است احتیاج دارد بنابراین اگر روح انسان منتظر با امام زمان عجین شد، زنده است و اگر حیات معنوی خودش را با امام زمان تنظیم نکرد، روح او مرده است.
وی با بیان اینکه در زمان غیبت یکی از شاخصه های تربیت نسل منتظر حفظ دین است، خاطرنشان کرد: انسان منتظر به حفظ شعائر دین می پردازد و در سبک زندگی و تربیت مهدوی خود مقید به نماز اول وقت است. یکی از شاخصه های انسان منتظر خانواده محوری است
حجت الاسلام شجاعی مهر بااشاره به خانواده محور بودن انسان منتظر تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از نهادهای مهم مدنی خانواده است، خانواده در کانون جامعه اسلامی و شیعی قرار دارد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت با بیان اینکه امام زمان(عج) در عصر ظهور به نهادهای مدنی و اجتماعی ساز و کار می بخشد، گفت: جامعه مهدوی جامعه ای خانواده محور است. برخلاف نگاه های غربی و فمینیستی که خانواده را از محوریت می اندازد.
وی بااشاره به شهادت محور بودن انسان منتظر، بیان داشت: فرهنگ شهادت طلبی در دین اسلام با گوشت و پوست فرهنگ تشیع آغشته شده است که اگر از آن گرفته شود، قوامی ندارد.
حجت الاسلام شجاعی مهر خاطرنشان کرد: در تربیت نسل منتظر، استشهاد پروری یکی از شاخصه های مهم است؛ چراکه مستشهد و مشتاق بودن به شهادت مقامش از شهید بالاتر است.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید